ÇELEBİ MEHMED

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan YolculuğuÇELEBİ MEHMED (1379-1421)

Osmanlının II. Kurucusu      

                    

Sultan Çelebi Mehmed …

 Arka planda Yeşil Türbe ve Yeşil Cami...

 

Çelebi Mehmed, Yıldırım Bayezid’in oğludur. Kendisi, küçüklüğünden itibaren, devrin önemli alimlerinden din ve fen ilimleri eğitimi almıştır. Devlet yönetiminde tecrübe kazanması için daha 14 yaşındayken Amasya'ya sancak beyi olarak tayin edilmiştir.

Ankara savaşında dağılan Osmanlı devletini yeniden kurmak için çok mücadele eden Çelebi Mehmed, en son 1413'te Musa Çelebi'yi yendikten sonra Edirne'de tahta çıkmıştır. Osmanlı birliğini yeniden kuruncaya kadar 24 muharebeye katılan Çelebi Mehmed'in vücudunda 40 civarında  yara izi olduğu rivayet edilmektedir.

Edirne'de vefat etmiş, naaşı Bursa'ya getirtilerek kendi yaptırdığı Yıldırım Külliyesi içindeki Yeşil Türbe'ye defnedilmiştir.