DAVUD EL KAYSERİ

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan YolculuğuDAVUD EL KAYSERİ  (1258/61-1351)

      Eğitimde Kurumlaşma        

 

Davud El Kayseri,dönemin astronomi

ve bilimsel aletleriyle ders anlatırken.

Duvarda Biruni’ye ait  ayın güneş etrafında

hareketlerini gösteren  deri harita..  

 

            İlk Osmanlı medresesinin kurucusu ve müderrisidir. Osmanlı medrese geleneğini başlatan, ilmi temellerine ilk harcı koyan eğitimcidir. Yazdığı eserlerle islam aleminde tanınınca, Orhan Bey kendisini davet eder. İznik'te kurulan ilk Osmanlı medresesine günlük 30 akçe maaşla başmüderris tayin edilir. Vefatına kadar 15 yıl bu görevi yürütür. Onun medresesinde kurduğu sistem ve uyguladığı disiplin asırlarca devam etmiştir.

            Tasavvufta İbni Arabi geleneğinden gelen Kayseri'nin, astrofizik alanında da önemli görüşleri vardır. "Tabiatın enerjiden meydana geldiği" görüşünü savunan ilk kişidir. Kısa zamanda bir eğitim şehri haline gelen İznik, o dönemde "Alimler Yuvası" ünvanını almıştır.