GEYİKLİ BABA

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan YolculuğuGEYİKLİ BABA

(1275-1350)

Baba Sultan

             

Fonda Bursa Kalesi

 Kuşatmaya katılmak için  gelen

Geyikli Baba ve müritleri Uludağ yamaçlarında..

        

Geyikli Baba, Osmanlının kuruluşunda Şeyh Edebalı gibi önemli rolü olan,  tarikat ehli manevi mimarlardan biridir. Bursa henüz kuşatma hâlindeyken Azerbaycan’ın Hoy şehrinden gelip İnegöl sınırına yerleşmiştir. Dervişleriyle birlikte geyik sırtında muhâsaraya bizzat katılan Geyikli Baba’nın, elinde büyük bir tahta kılıçla savaştığı ve  Kızılkilise taraflarını fethettiği kaynaklarda yer almaktadır.

Fetihten sonra Keşiş (Ulu) Dağı’na yerleşen derviş, dergâhında kendi hâlinde yaşamış, gelenlere dînini öğretmiş, şehre inmemiştir. Orhan Gâzi, Geyikli Baba’ya hediyeler göndermiş, araziler vakfetmiştir.