OSMAN GAZİ

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan YolculuğuOSMAN GAZİ (1258-1326)

Beylikten Devlete

 

    

Karacahisar Camii içi...

Yakın planda profilden Osman Gazi...

 Arka planda cemaat ve hutbe okuyan Dursun Fakih...


1288 yılında fethedilen Karacahisar Kalesi’nden sonra Osman Gazi’nin kadı tayin etmesi ve pazar kurularak vergi toplanması gibi olaylar beyliğin devlet teşkilatlanmasına ilk geçişi olarak kabul edilmektedir.

Osmanlı’nın ilk kadısı olan Dursun Fakih, Şeyh Edebali’nin damadı ve talebesidir. Dursun Fakih'in kıldırdığı ilk cuma namazında Karacahiar Camii’nde okunan hutbede, Osman Bey’in adı, Anadolu Selçuklu Sultanı'nın isminden sonra ilk defa zikredilmiştir. Osman Gazi Eskişehir'e geçince de Dursun Fakih, hutbelerinde daima Gazi Osman Bey'in adını Selçuklu Sultanı ile beraber okumaya devam etmiştir.