ŞEYH EDEBALI

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan YolculuğuŞEYH EDEBALI

(1206-1326)

   Osmanlının Manevi Mimarı     

 

 Şeyh Edebalı ve Osman Gazi Bilecik'teki zaviyenin bahçesinde...

Arkada debbağhanede çalışan Ahiler

 

Şeyh Edebali, döneminin önemli İslam ve tasavvuf alimlerindendir. Osman Bey’in görmüş olduğu ünlü çınar rüyasını yorumlayan kişi olarak bilinir. Osman Gazi sık sık Şeyh Edebali'nin Bilecik’teki zaviyesinde misafir olarak kalır, İslam hukuku ve idari konularda onun görüşlerini alırdı.

Edebalı aynı zamanda devletin sosyal ve ekonomik örgütleyicisi olan Ahi teşkilatının da liderlerindendi. Ahiler, kurdukları köy ve çiftliklerde yöre halkına hem meslek hem de maneviyat kazandırmaya çalışırlardı. İmparatorluğun  manevi mimarları arasında yer alan Şeyh Edebali, Osman Gazi’nin kayınpederidir.