YALAKOVA (BAPHEUS) SAVAŞI

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan YolculuğuYALAKOVA (BAPHEUS) SAVAŞI

(27 Temmuz 1302 )

Bizans'a Meydan Okuma

 

            Arkada deniz... Gemiler...

Ön planda saldıran Osmanlılar...

Arkada solda gemilere kaçan Bizanslılar...

Sağa doğru kaçan başka bir grup Bizanslı ve Alan askeri...

  

Osmanlıların, Bizans İmparatorluğu'yla yaptıkları ve kazandıkları ilk savaştır. Yalova'nın doğusunda, günümüzdeki Osmangazi Köprüsü'nün güney ayağının bulunduğu Hersek Burnu'nda gerçekleşmiştir.

         Osman Bey'in İznik'i kuşatması üzerine, Bizans imparatoru İznik'e yardım olarak 2000 kişilik bir ordu göndermiş, Selçuklu Sultanından yardım alan Osman Bey 5000 kişilik kuvvetle karşılık vermişti.  Hersek İskelesi’ne kadar gemilerle gelen ve buradan İznik'e karadan ulaşmayı planlayan Bizans birliği, pusuda bekleyen Osman Bey ve güçlerinin ani saldırısıyla bozguna uğramıştı.

            Ünlü tarihçi Halil İnalcık, Yalakova Savaşı'nı Osmanlının tarih sahnesine gerçek anlamda çıkışı ve devlet olmaya ilk adımı olarak tanımlar ve “27 Temmuz 1302”yi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi olarak kabul eder.