YEŞİL TÜRBE

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan YolculuğuYEŞİL TÜRBE (1421)

Fetret Devri sonrası yeniden kuruluşun abidesi

                    

Yeşil Türbe’nin Mimarı, Vezir Hacı İvaz Paşa

çini ustası Mecnun Mehmet'le çinileri inceliyor...

Arkada inşaa halinde Yeşil Türbe ..

 

      Sultan Çelebi Mehmed tarafından Yeşil Cami ile birlikte 1421 yılında yaptırılmıştır.  Türk mezar anıtlarının en gösterişlilerinden biri olan Yeşil Türbe, Sultanın ölümünden kırk gün önce bitirilmiştir. Türbe, zamanımıza ulaşan en muhteşem çinili mihraba sahiptir. Renkli süsleme sanatının bir şaheseridir. 

Yeşil Türbe, külliyesi içinde camisinden daha yüksek yapılmış tek yapıdır. Timur yenilgisi sonrasında kardeşler arasında 11 yıl süren iktidar mücadelesinin sonlandığının ve Osmanlı payitahtının ihtişamlı günlerine döndüğünün simgesi olarak kabul edilir.