Panoramamik Resim

Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine Uzanan Yolculuğu

Panoramik Müze NEDİR?

Panoramik Müze, etkili bir resim sergileme yöntemidir. Panoramik müzelerde tek bir resim sergilenir. Panoramik resimde amaç, izleyiciyi her yönden kuşatan çerçevesiz bir resim oluşturmaktır. Resmin izleyiciye yaklaşan bölümleri gerçek üç boyutlu objeler ile yapılır. Üç boyutlu bölümün devamı gibi görünen resim de üç boyutlu olarak algılanır. Panoramik müzelerde geniş çaplı kapalı bir mekân, insanı şaşırtacak kadar genişleyerek reel bir dünyaya dönüşebilmektedir. Genelde, önemli bir olayın hatırasını yaşatmak için o olayın geçtiği yerde yapılırlar. Panoramik müzeler yeni görsel sunum teknikleriyle dünyada çok daha öğretici ve etkileyici müze örnekleri olarak gösterilmektedir.  Dünyada 30’ a yakın panoramik müze vardır. Bunların çoğu ortalama 100 yıl önce yapılmışlardır.

Tam Panorama NEDİR ?

Tam Panorama, bilinen panoramik müze yapılarına, birçok yenilikle beraber kubbe ekleyip, panoramik resmi bu kubbe iç yüzeyinde devam ettirerek, panoramik müzelerin ziyaretçi üzerindeki etkisini arttırmayı amaçlamaktır. Tam panoramanın kubbesel olması, panoramik resmin hiçbir yönden sınırlandırmadan bütün olarak sunumunu sağlar. Uçsuz bucaksız bir gök kubbe altında olunduğu duygusunu verir. Anlatımdaki resimleri de onun bir parçası olarak algılatır. Ayrıca klasik panoramalarda kullanılan doğal ya da suni olarak üstten verilen ışığın aksine, tam panoramada ışık aşağıdan verilmektedir. Dünyadaki benzer yapılar üzerindeki araştırmalardan hareketle, panoramik resimde yaklaşık 10.000 civarında insan ve hayvan figürü bulunmaktadır.

 

PANORAMA 1326 BURSA FETİH MÜZESİ

 • Türkiye’nin ve Bursa’nın en önemli projelerinden biri olan “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi” 6 Nisan 1326 Bursa’nın fetih gününü 692 yıl sonra tüm gerçekliğiyle yeniden canlandırıyor.
 • Tam Panorama formunda inşa edilen ve 42 metre çapındaki kubbesi ile Dünya’nın en büyük “Tam Panoramik” müzesi unvanını kazanan Fetih Müzesi aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kubbe açıklığına sahip yapısıdır.
 • Panoramik resimde ve panolarda yer alan tüm detaylar ve figürler alanında uzman akademisyenlerden oluşan “Tarih ve Sanat Kurulu” denetiminde titiz araştırmalar neticesinde ve tarihi kaynaklara dayanarak yapılmıştır. Tarih ve Sanat Kurulunda yer alan danışmanlarımız ise başta dünyaca ünlü tarihçimiz merhum Prof. Dr. Halil İNALCIK olmak üzere, Çekül Vakfı Başkanı tarihçi ve mimar Prof. Dr. Metin SÖZEN, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER, İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Mustafa KARA ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri görevini yürüten, müze uzmanı ve koleksiyoner Sn. Ahmet ERDÖNMEZ’den oluşmaktadır.
 • “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi” 9 sanatçının aralıksız 5 yıl süren çalışmaları sonunda ortaya çıkmıştır. Fikrin sahibi ressam ve çizgi film yönetmeni Haşim VATANDAŞ aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü de yürütmüştür. Yaşar ZEYNALOV (Ressam), Oksana LEGKA (Ressam), Ramazan ERKUT (Background), Mahmut ACAR (Background), Hasan H. DİNÇER (Bilgisayar uygulama),Ömer EMİROSMANOĞLU (3 Boyutlu Objeler), Atilla TUNCA (3 Boyutlu Objeler) ve Şeyma KİRAZ ( Teknik Çizim) olmak üzere çalışma 9 sanatçı tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • Panoramik resmin bulunduğu bölümün alt platformuna, yan duvarlarına ve tavanına, yaklaşık 2500 m2 yüzeye monte edilen 360°‘lik panoramik resim ve onu tamamlayan üç boyutlu çalışma yapılmıştır.
 • 6 Nisam 1326 fetih gününün tasvir edildiği resimde yaklaşık 10 bin insan ve hayvan figürü bulunmaktadır. Osmanlı ve Bizanslı tiplerin kostüm ve aksesuar özellikleri ve genç, ihtiyar, çocuk, kadın erkek tüm halk tiplemeleri yer almaktadır. Ayrıca askerler, komutanlar, din adamları, dervişler ve özellikle Orhan Bey ve çevresi bu çalışmada renkli ve detaylı olarak tasvir edilmiştir.
 • Seyirci platformuyla resim kabuğu arasındaki 650m2‘lik 3 boyutlu platformda perspektife uygun olarak, değişik boyutlarda ve sembolik anlatım ifade eden mimari ve sanatsal objeler yer almaktadır.
 • Panoramik resimdeki bakış noktamız Hanlar Bölgesi içerisinde bulunan Hacı İvazpaşa Cami civarındandır.
 • Bakış noktasından çekilen 360 derecelik fotoğraflardan ve yükselti haritalarından faydalanarak Bursa topografyası gerçeğe uygun olarak oluşturulmuştur.
 • Kronolojik sergi alanında panoramik resmin anlatımını tamamlayacak nitelikte Ertuğrul Gazi’den başlayarak II. Murad’a kadar Bursa’da metfun bulunan 6 Osmanlı Sultanını ve Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarının önemli olaylarını resmettiğimiz 120x200 cm boyutlarında 16 adet tablo bulunmaktadır.
 • Zemin katta bulunan salonlarda gösterilmek üzere Osmanlı Devleti’nin doğuşunu anlatan yaklaşık 10 dakikalık film hazırlanmıştır.
 • Müze içerisinde yaklaşık 4.000 kitap kapasiteli bir kütüphane, 2 adet kafe, 2 adet süreli sergi alanı, yaklaşık 1.000 kişi kapasiteli forum/etkinlik alanı, 60’ar kişilik 2 adet gösterim/toplantı salonu ve hediyelik eşya satış mağazası bulunmaktadır.
 • Bina iç duvarlarında çini sanatçıları Turgut TUNA ve Şebnem TUNA tarafından “Panorama 1326” için özel olarak tasarlanan İznik çinileri bulunmaktadır. Bu eserler İznik çiniciliğinin zirve dönemini yaşadığı 15. ve 16. yüzyıllarda inşa edilmiş ve çağının güzide çini örneklerini barındıran Yeşil Türbe, Yeni Kaplıca ve Şehzade Mustafa Türbesindeki örneklerden esinlenerek yeniden yorumlanmış ve geleneksel yöntemler kullanılarak imal edilmiştir.
 • Fetih Müzesi konum itibariyle Bursa’da 700 yıldır 'ticaretin kalbi' olan Hanlar Bölgesi’nin doğu kapısı olarak nitelendirilecek bir alanda, Yıldırım Bayezid ve Yeşil Külliye gibi Sultan Külliyelerinin yanı sıra 15. yüzyıla ait Hatice İsfendiyar Cami, Kamberler Cami, Ahmet Dai Cami, Acem Reis Cami, Dayıoğlu Hamamı ve Irgandı Köprüsü gibi anıtsal eserlerin yer aldığı tarihi bölgenin merkezinde bulunmaktadır.
 • Eski adıyla Tatarlar/Atpazarı olarak bilinen bölge, 17. yüzyılda baş gösteren Celali saldırılarına karşı Hanlar Bölgesinin güvenliğini sağlamak amacıyla Yeşil-Tatarlar-Şehreküstü doğrultusunda yeni bir savunma hattı olarak inşa edilen “Aşağı Hisar” ya da “İkinci Sur” bölgesi olarak adlandırılan güvenlik hattının içerisinde yer almaktadır.